Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

SRPDŠ, školská rada a třídní schůzky

Vyúčtování SRPDŠ 2023

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. ledna v 12:48

Návrh čerpání rozpočtu SRPDŠ na rok 2024

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. ledna v 6:33

Mgr. J.Červená

Třídní důvěrníci 2023/24

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. září 2023 v 6:53

Termíny třídních schůzek a pedagogických rad ve šk.roce 2023/24

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. srpna 2023 v 9:34

Rozpočet SRPDŠ na rok 2023

Vloženo: 25. ledna 2023 v 10:16

Bc. L.Pěgřímková

Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ T.G.Masaryka V Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387/7, 284 01 Kutná Hora, IČ 05666481

Organizace školního roku 2023/2024 v ZŠ,SŠ, ZU

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 16. ledna 2023 v 12:18

Školská  rada  ZŠ  T. G. Masaryka  Kutná  Hora

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. září 2021 v 6:58

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg