Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Žákovský parlament

Zástupci tříd pro šk.rok 2021/22

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. září v 6:46

2.schůzka žákovského parlamentu a CRAZY DAY

2.schůzka žákovského parlamentu a CRAZY DAY

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

První schůzka ve školním roce 2021/22

První schůzka ve školním roce 2021/22

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Ukončení soutěže žákovského parlamentu

Ukončení soutěže žákovského parlamentu

Vloženo: 21. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Mgr. J.Červená

Předání dárku od vedení Města

Předání dárku od vedení Města

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 18. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2022 v 23:59

Mgr. J.Červená

Novinky v žákovském parlamentu

Novinky v žákovském parlamentu

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. října 2020 v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

Mgr. J.Červená

Žákovský parlament ZŠ TGM

Žákovský parlament ZŠ TGM

Vloženo: 23. července 2015

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.