Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O škole

Vloženo: 23. července 2015

ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
 
příspěvková organizace
IČO: 71002090
IZO ZŠ: 102226458
IZO ŠD: 113400195
 
 
Zřizovatel:
 
Město Kutná Hora
se sídlem Havlíčkovo nám. 552
284 01 Kutná Hora
IČO: 236195
 
home page: www.zstgm.kutnahora.cz
 
e-mail: skola@zstgm.kutnahora.cz
 
telefon: 327512324, 327523813
 
ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová
 
typ školy: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm
 
kapacita školy: 610 žáků                       
 
 

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU PRO PLATBY ŽÁKŮ!!! ZMĚNA PLATEBNÍCH ÚDAJŮ!!!

nové číslo účtu :              115-8691540247/0100 

Variabilní symbol:          každý žák má vygenerovaný symbol v modulu platby

Specifický symbol pro platbu školní družiny:                    10

Specifický symbol pro platbu zájmových kroužků:         20

Specifický symbol pro platbu do třídního fondu:            30

Upozorňujeme na nutnost správného zadání čísla účtu a symbolů. Chybně označené platby nebudou přiřazeny.

Pokyny pro používání modulu platby:

Webové aplikace – levá lišta – platby – slouží pro přehled o platbách a výdajích

Třídní fond – při kliknutí na „vložit prostředky“ se zobrazí platební údaje

Pravidelné platby – zde se zobrazují platby školní družiny a zájmových kroužků

 

 

Přílohy

douc.jpg

sablony3.jpg

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.