Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní jídelna

TELEFON do jídelny 327 513 965, SJJiraskovysady@seznam.cz

S účinností od 1.9.2020 se zvyšují ceny obědů o 3,-- Kč ve všech kategoriích takto: Ceny obědů

Děti, které ve školním roce 2020/ 2021 (1.9. 2020 - 31.8. 2021) dovrší

7 - 10 let = I. kategorie = 29,-- Kč

11 - 14 let = II. kategorie = 32,-- Kč

15 let a více = III. kategorie = 35,-- Kč

nedovrší 7 let = kategorie P = 23,-- Kč.

Od 1.9.2016 je možno obědy přihlašovat, odhlašovat a měnit i na internetu – pokud máte o tuto službu zájem vyzvedněte si v jídelně přihlašovací údaje. Odkaz pro přihlášení naleznete - zde

Jídelní lístek na 25.10. a 26.10.2021

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. října v 6:23

Platnost do: 27. října v 23:59

NA PLATBU OBĚDŮ V HOTOVOSTI NA MĚSÍC LISTOPAD 2021 JSOU VYHRAZENY POUZE TYTO DNY: 20.10., 21.10., 22.10., 25.10. a 26.10.2021 TYTO TERMÍNY JSOU ZÁVAZNÉ.

Aktualizovaný seznam alergenů

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 20. prosince 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2022 v 23:59

Informace pro strávníky a rodiče

Vloženo: 3. září 2015

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.