Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní jídelna

TELEFON do jídelny 327 513 965, SJJiraskovysady@seznam.cz

S účinností od 1.9.2020 se zvyšují ceny obědů o 3,-- Kč ve všech kategoriích takto: Ceny obědů

Děti, které ve školním roce 2020/ 2021 (1.9. 2020 - 31.8. 2021) dovrší

7 - 10 let = I. kategorie = 29,-- Kč

11 - 14 let = II. kategorie = 32,-- Kč

15 let a více = III. kategorie = 35,-- Kč

nedovrší 7 let = kategorie P = 23,-- Kč.

Od 1.9.2016 je možno obědy přihlašovat, odhlašovat a měnit i na internetu – pokud máte o tuto službu zájem vyzvedněte si v jídelně přihlašovací údaje. Odkaz pro přihlášení naleznete - zde

douc.jpg

sablony3.jpg

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.