Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Personální obsazení 2021/22

Vloženo: 23. července 2015

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová
Zástupkyně ředitelky a koordinátorka ŠVP: Mgr. Dana Mrňáková
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Chalupová
Kariérový poradce: Mgr. Václav Schwarz
Preventistka sociálně patologických jevů: Mgr. Martina Knížková
Koordinátor mezinárodních aktivit : Mgr. Kateřina Opočenská
Metodik ICT: Mgr. Leon Machek
Koordinátor EVVO: Mgr. Petra Formáčková (1.st.) a Mgr. Alena Voldřichová (2.st.)
Koordinátor práce s žáky s OMJ: Mgr. Gabriela Müllerová
 

Třída

Třídní, asistent pedagoga, poloha třídy na 1.stupni

Počet žáků

I.A

Mgr. Klára Peroutková, AP – Irena Hillbrick

2.patro

19

I.B

Mgr. Jaroslava Tvrdíková, AP – Simona Slanařová

přízemí

21

II.A

Mgr. Lenka Tvrdíková, AP – Bc. Monika Skorka

1.patro

24

II.B

Mgr. Lenka Hanzlíková, AP – Kateřina Pokorná

1.patro

23

III.A

Mgr. Petra Formáčková

1.patro

27

III.B

Mgr. Radek Jásek, AP – Bc. Michaela Kalčáková, Tereza Opasková, DiS

2.patro

25

IV.A

Mgr. Tereza Trešlová, AP – Jana Pintnerová

přízemí 2.st.

23

IV.B

Mgr. Gabriela Müllerová, AP – Eva Jeřábková

přízemí

23

IV.C

Mgr. Jana Maxová. AP – Renáta Trojanová

1.patro

18

V.A

Mgr. Monika Kůrková

2.patro

23

V.B

Mgr. Petra Koudelková, AP –  Tereza Opasková, DiS

1.patro

20

V.C

Mgr. Iveta Balánová, AP – Alena Kapková, Eva Jeřábková

2.patro

22

 

Třída

Třídní, asistent pedagoga, poloha kmenové učebny na 2.stupni

Počet žáků

VI.A

Mgr. Martina Knížková

1.patro

 

24

VI.B

Mgr. Jana Červená, AP – Mgr. Brigita Náhlovská

přízemí

 

27

VII.A

Mgr. Václav Schwarz

1.patro

 

22

VII.B

Mgr. Eva Jarošová, AP – Bc. Michaela Kalčáková

přízemí

 

21

VII.C

Mgr. Alena Voldřichová, AP -  Alena Kapková

2.patro

 

22

VIII.A

Mgr.  Pavla Kvasničková, AP – Mgr. Brigita Náhlovská, Irena Hillbrick, 2.patro

 

28

VIII.B

Mgr.  Leon Machek

2.patro

 

28

IX.A

Mgr. Petr Podolák

2.patro

 

25

IX.B

Mgr. Tomáš Morawski, AP – Jana Pintnerová, Renáta Trojanová

1.patro

 

21

 
Celkem 1.stupeň 268 žáků, 2.stupeň 218 žáků, dohromady 486 žáků. Počty žáků aktualizovány 16.9.2021.
 
Učitelé bez třídnictví:
Mgr. Barbora Benešová
Mgr. Ivana Chalupová
Mgr. Blanka Králíková
Mgr. Kateřina Opočenská
Mgr. Aneta Polesná
Mgr. Olena Rassuzhdai
Mgr. Marcela Šabacká
Mgr. Dagmar Zelenková
 
Vychovatelky školní družiny:
Bc. Lenka Pěgřímková Weissová - vedoucí vychovatelka
Kateřina Moravcová (Černá)
Marcela Havlíčková
Eva Vejrostová
Hana Vörösová
Kateřina Pokorná
Simona Slanařová
 
Administrativní pracovnice:
Ing. Ivana Pazderová
Bc. Zora Zelená
 
Školník: Pavel Drtina
 
Uklízečky:
Jana Davidová
Jana Hronková
Pavla Roveňská
Magda Vysloužilová
 

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.