Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Historické okénko

Z historie naší školy IV.

Z historie naší školy IV.

Vloženo: 20. března 2018

autor Mgr. Z.Mačinová, Mgr. D.Mrňáková
Z historie naší školy I.

Z historie naší školy I.

Vloženo: 20. března 2018

autor Mgr.Z.Mačinová, Mgr. D.Mrňáková
Z historie naší školy II.

Z historie naší školy II.

Vloženo: 20. března 2018

autor Mgr. Z.Mačinová, Mgr. D.Mrňáková
Z historie naší školy III.

Z historie naší školy III.

Vloženo: 20. března 2018

autor Mgr. Z.Mačinová, Mgr. D.Mrňáková

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.