Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Z historie naší školy II.

Vloženo: 20. března 2018

autor Mgr. Z.Mačinová, Mgr. D.Mrňáková
 • 1950 – ředitelem byl jmenován Bedřich Kurka
 • 1951 – 80 žáků školy odjelo na 1. školu v přírodě do Rokytnice nad Jizerou
 • 1953 – reorganizací školství byla zřízena 3. osmiletá střední škola z 1. a 2. národní školy a přičleněním části střední školy, měla 415 žáků
 • 1955 – škola nese nový název – 2. osmiletá střední škola, má 566 žáků
 • 1958 – před školou byl vybudován Park pionýrů
 • 1960 – opět se mění název školy – 2. základní devítiletá škola v Kutné Hoře, má 588 žáků
 • leden 1961 – na školním dvoře je vybudováno kluziště na hokej
 • 1963 – nově vybudována pracovna zeměpisu (ve 2. patře na 2. stupni – dnes učebna přírodopisu)
 
 
 • 1965 – ředitelem školy jmenován Josef Kmošek
 • 1967 – škola má 608 žáků
 • 1968 – škola byla rozdělena na dva samostatné celky – ZDŠ s 1. – 5. třídou (ředitelem Ladislav Beza) a ZDŠ s 6. a 9. třídou (ředitelem Josef Kmošek)
 • 1971 – započato s novým zastřešením budovy
 • 1974 – škola má 610 žáků
 • 1976 – byla započata přístavba školní jídelny
 • 1977 – do užívání školy byl převeden pozemek u školy, kde SRPŠ začalo budovat hřiště, škola má 651 žáků v 21 třídách
1980 – škola dosáhla dosud nejvyššího počtu žáků – 672 žáků v 21 třídách, budova má novou střechu, dochází k výměně parket, nové elektroinstalaci a novému rozvodu vody, rekonstruovaná je i kotelna

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg