Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kontakty

Vloženo: 23. července 2015

adresa: 
Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora
Jiráskovy sady 387
Kutná Hora
284 01
 
GPS : 49.9549203N, 15.2756181E
 
e-mail školy:
skola@zstgm.kutnahora.cz
 
ID datové schránky školy:
rh9mtb5
 
telefon:
327 512 324
linka do ředitelny 21, kancelář Pazderová 23, kancelář Zelená 34,
sborovna 1.st 33, sborovna 2.st. 22,
ŠPP 31
ŠD Pěgřímková 32, ŠD Vejrostová 36, ŠD Vörösová 28,
ŠD Havlíčková 35 
 
telefon - ředitelna:
327 523 813
 
ředitelka:
e-mail: macinova@zstgm.kutnahora.cz
mob.: 774 427 594
 
zástupkyně ředitelky:
e-mail: mrnakova@zstgm.kutnahora.cz
mob.: 774 427 595
 
odpovědná osoba pověřence GDPR: Ing. Jan Gubáš, nar. 26.2.1963, bytem Všechovice 69, 666 03 Tišnov, tel. 733 187 073, e-mail: gubas@catania.cz
 
výchovná poradkyně:
e-mail: chalupova@zstgm.kutnahora.cz
mob.: 727 939 015
 
kancelář:
pazderova@zstgm.kutnahora.cz
zelena@zstgm.kutnahora.cz
 
školník:
mob. 727 939 065
 
pedagogičtí pracovníci :
Iveta Balánová balanova@zstgm.kutnahora.cz
Barbora Benešová bbenesova@zstgm.kutnahora.cz
Jana Červená cervena@zstgm.kutnahora.cz
Petra Formáčková formackova@zstgm.kutnahora.cz
Lenka Hanzlíková hanzlikova@zstgm.kutnahora.cz
Marcela Havlíčková havlickova@zstgm.kutnahora.cz
Irena Hillbrick hillbrick@zstgm.kutnahora.cz
Ivana Chalupová chalupova@zstgm.kutnahora.cz
Eva Jarošová ejarosova@zstgm.kutnahora.cz
Radek Jásek jasek@zstgm.kutnahora.cz
Eva Jeřábková ejerabkova@zstgm.kutnahora.cz
Michaela Kalčáková mkalcakova@zstgm.kutnahora.cz
Alena Kapková kapkova@zstgm.kutnahora.cz
Martina Knížková knizkova@zstgm.kutnahora.cz
Petra Koudelková koudelkova@zstgm.kutnahora.cz
Blanka Králíková kralikova@zstgm.kutnahora.cz
Monika Kůrková kurkova@zstgm.kutnahora.cz
Pavla Kvasničková kvasnickova@zstgm.kutnahora.cz
Zdenka Mačinová macinova@zstgm.kutnahora.cz
Leon Machek machek@zstgm.kutnahora.cz
Jana Maxová maxova@zstgm.kutnahora.cz
Kateřina Moravcová kmoravcova@zstgm.kutnahora.cz
Tomáš Morawski morawski@zstgm.kutnahora.cz
Dana Mrňáková mrnakova@zstgm.kutnahora.cz
Gabriela Müllerová mullerova@zstgm.kutnahora.cz
Brigita Náhlovská nahlovska@zstgm.kutnahora.cz
Tereza Opasková topaskova@zstgm.kutnahora.cz
Kateřina Opočenská opocenska@zstgm.kutnahora.cz
Lenka Pěgřímková Weissová pegrimkova@zstgm.kutnahora.cz
Klára Peroutková peroutkova@zstgm.kutnahora.cz
Jana Pintnerová jpintnerová@zstgm.kutnahora.cz
Petr Podolák podolak@zstgm.kutnahora.cz
Kateřina Pokorná kpokorna@zstgm.kutnahora.cz
Aneta Polesná apolesna@zstgm.kutnahora.cz
Olena Rassuzhdai orassuzhdai@zstgm.kutnahora.cz
Václav Schwarz schwarz@zstgm.kutnahora.cz
Monika Skorka Skorka@zstgm.kutnahora.cz
Simona Slanařová slanarova@zstgm.kutnahora.cz
Marcela Šabacká sabacka@zstgm.kutnahora.cz
Tereza Trešlová ttreslova@zstgm.kutnahora.cz
Renata Trojanová trojanova@zstgm.kutnahora.cz
Jaroslava Tvrdíková jtvrdikova@zstgm.kutnahora.cz
Lenka Tvrdíková tvrdikova@zstgm.kutnahora.cz
Eva Vejrostová vejrostova@zstgm.kutnahora.cz
Alena Voldřichová voldrichova@zstgm.kutnahora.cz
Hana Vörösová vorosova@zstgm.kutnahora.cz
Dagmar Zelenková zelenkova@zstgm.kutnahora.cz
 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.