Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dokumenty školy a formuláře

Žádost o uvolnění

Vloženo: 24. května 2021 v 11:37

Materiály k učení

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. prosince 2020 v 8:56

Minimální preventivní program

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 18. prosince 2020 v 10:33

Školský zákon s účinností od 25.8.2020

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. srpna 2020 v 11:00

Školní řád - aktualizace září 2020

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 18. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2025 v 23:59

Klasifikační řád

Vloženo: 1. září 2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

Mgr. Zdenka Mačinová

Vloženo: 19. října 2021 v 13:19

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Mgr. Zdenka Mačinová

Vloženo: 15. října 2020 v 10:09

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Zřizovací listina

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. června 2019 v 0:00

Vize školy

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. září 2018 v 0:00

Absolventské práce žáků 9.ročníku

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. prosince 2020 v 9:05

Školní vzdělávací program 2021

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. srpna 2021 v 10:57

Školní vzdělávací program

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. listopadu 2018 v 8:58

Poskytování poradenských služeb ve škole

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Evropský plán rozvoje školy

Vloženo: 18. ledna 2018

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.