Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dokumenty školy a formuláře

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/23

Mgr. Zdenka Mačinová

Vloženo: 14. listopadu 2023 v 15:45

Konzultační hodiny pro žáky

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. září 2023 v 10:39

Změna u několika vyučujících na 1.st. !

Žádosti

Mgr. Zdenka Mačinová

Vloženo: 3. srpna 2023 v 0:00

Absolventské práce žáků 9.ročníku

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 30. srpna 2023 v 11:15

Školní řád - aktualizace září 2023

Mgr. Zdenka Mačinová

Vloženo: 1. září 2023 v 0:00

Evropský plán rozvoje školy

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. června 2023

ICT plán 2022/2023

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. října 2022 v 6:39

Mgr. L.Machek

Minimální preventivní program

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 30. září 2022 v 10:33

Mgr. M.Knížková

Školský zákon s účinností od 25.8.2020

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. srpna 2020 v 11:00

Klasifikační řád - aktualizace 2022

Vloženo: 1. září 2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

Mgr. Zdenka Mačinová

Vloženo: 12. října 2022 v 0:00

Mgr. Bc. Z.Mačinová

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

Mgr. Zdenka Mačinová

Vloženo: 19. října 2021 v 13:19

Materiály k učení

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. prosince 2020 v 8:56

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Mgr. Zdenka Mačinová

Vloženo: 15. října 2020 v 10:09

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Zřizovací listina

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. června 2019 v 0:00

Nová vize - jak dosáhnout cíle

Mgr. Zdenka Mačinová

Vloženo: 8. září 2023 v 0:00

Školní vzdělávací program 2021

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. srpna 2021 v 10:57

Školní vzdělávací program 2016

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. listopadu 2018 v 8:58

Poskytování poradenských služeb ve škole

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg