Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zástupci tříd pro šk.rok 2021/22

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. září v 6:46

5.A Anežka Jelínková, František Melecha

5.B Adéla Freyová, Nikola Trčková

5.C Václav Burýšek, Kateřina Šubrtová

6.A Marek Franc, Alice Klepetková

6.B David Leopold, David Červený

7.A Nela Stašová, Viktorie Vaňková

7.B Diana Basinska, Otakar Malina

7.C Kateřina Jungwirthová, Elen Malinová

8.A Kristýna Šuvarinová, Adam Trvaj

8.B Natálie Růžičková, Laura Žembová

9.A Sebastien Macháček, Lukáš Fojta

9.B Adéla Štípková, Filip Janeček

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.