Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Termíny třídních schůzek a pedagogických rad ve šk.roce 2021/22

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. srpna v 9:34

 Plán porad, schůzí a třídních schůzek

-  pedagogické rady: 1. čtvrtletí – 10. 11. 2021

                                      1. pololetí -  19. 1. 2022

                                      3. čtvrtletí -  6. 4. 2022

                                      2. pololetí -  22. 6. 2022

- třídní schůzky – 2. 9. 2021

                             18. 11. 2021

                             13. 1. 2022 – konzultace s rodiči

                             12. 4. 2022

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.