Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školská  rada  ZŠ  T. G. Masaryka  Kutná  Hora

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. září 2021 v 6:58

Členové  Školské  rady  ZŠ  T.  G.  Masaryka  Kutná  Hora

zástupci  rodičů: Mgr.  Ladislava  Krčmářová, Radek Urban

zástupci  pedagogů: Mgr.  M.  Knížková, Mgr.  R.  Jásek

zástupci  města: Bc.  Leona  Krulišová, Jan  Trávníček

 

Školská  rada  –  činnost:

a)      vyjadřuje  se  k  návrhům  školního  vzdělávacího  programu  a  k  jeho  následnému uskutečňování,

b)      schvaluje  výroční  zprávu  o  činnosti  školy,

c)      schvaluje  školní  řád  a  navrhuje  jeho  změny,

d)      schvaluje  pravidla  pro  hodnocení  výsledků  vzdělávání  žáků,

e)      podílí  se  na  zpracování  koncepčních  záměrů  rozvoje  školy,

f)     projednává  návrh  rozpočtu  právnické  osoby na  další  rok a  navrhuje  opatření ke  zlepšení  hospodaření,

g)      projednává  inspekční  zprávy  České  školní  inspekce,

h)      podává  podněty  a  oznámení  řediteli  školy,  zřizovateli,  orgánům  vykonávajícím státní  správu  ve  školství  a  dalším orgánům  státní  správy,

i)      podává  návrh  na  odvolání  ředitele,

j)      podává  návrh  na  vyhlášení  konkurzu na ředitele školy

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg