Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

SRPDŠ, školská rada a třídní schůzky

Rozpočet SRPDŠ na rok 2021

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. února 2021 v 0:00

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Ing. I.Pazderová

Čerpání rozpočtu SRPDŠ 2020

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. února 2021 v 10:37

Platnost do: 28. února v 23:59

Organizace školního roku 2021/2022

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. května 2021 v 11:08

Termíny třídních schůzek a pedagogických rad ve šk.roce 2021/22

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. srpna 2021 v 9:34

Třídní důvěrníci 2021-22

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. září 2021 v 6:53

Školská  rada  ZŠ  T. G. Masaryka  Kutná  Hora

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. září 2021 v 6:58

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.