Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třídní důvěrníci 2021-22

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. září v 6:53

   
I.A Miroslav Procházka  
I.B Jana Šafránková  
II.A Pavlína Blabolilová (matka Leontýny Bartoňové
II.B Lenka Gargulová (matka Václava Marvana)
III.A Jana Nováková Maksymová  
III.B Lucie Kočendová  
IV.A Karin Kohárová (matka Šimona Karase)
IV.B Ladislava Krčmářová  
IV.C Zdeněk Kocián  
V.A Jana Nováková Maksymová  
V.B Martina Dudlová  
V.C Alena Zubcová  
VI.A Tomáš Hladík  
VI.B Štočková  
VII.A Petra Chlumská  
VII.B Alice Krátká  
VII.C Gabriela Hanulová  
VIII.A Silvia Doušová  
VIII.B Daniel Tvrdík  
IX.A Andrea Melechová Ruthová  
IX.B nemá zástupce  

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.