Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Spolupracujeme

Den tvořivosti na SOU v Kutné Hoře

Den tvořivosti na SOU v Kutné Hoře

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. února 2020 v 12:31

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

Mgr. V.Schwarz

Edufestival z pohledu ZŠ TGM Kutná Hora

Edufestival z pohledu ZŠ TGM Kutná Hora

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. J.Červená

Elixír do škol otevřel v Kutné Hoře centrum na praktickou výuku fyziky a přírodovědných předmětů

Elixír do škol otevřel v Kutné Hoře centrum na praktickou výuku fyziky a přírodovědných předmětů

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. října 2020 v 6:36

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

Mgr. J.Červená

Elixír do škol pokračuje i v letošním roce

Elixír do škol pokračuje i v letošním roce

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. J.Červená

Létající fyzikální centrum nabízí inspiraci pro pedagogy základních a středních škol

Létající fyzikální centrum nabízí inspiraci pro pedagogy základních a středních škol

Vloženo: 7. ledna v 20:22

Platnost do: 31. ledna 2022 v 23:59

Mgr. J.Červená, Svoboda.info

Nabídka kroužku

Vloženo: 10. září v 6:37

Podpora od EDUZMĚNY

Podpora od EDUZMĚNY

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. května 2020 v 0:00

Platnost do: 31. května 2026 v 23:59

Mgr. Bc. Zdenka Mačinová 

První setkání Elixíru do školy na naší škole

První setkání Elixíru do školy na naší škole

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. září 2020 v 0:00

Platnost do: 30. září 2027 v 23:59

Mgr. J.Červená

Quo vadis elektroniko - Kam kráčíš, elektroniko?

Quo vadis elektroniko - Kam kráčíš, elektroniko?

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. ledna 2020 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2027 v 23:59

Mgr. L.Machek

Rozhovory s Mgr. J.Červenou

Rozhovory s Mgr. J.Červenou

Vloženo: 12. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2023 v 23:59

Elixír, Eduzměna

Spolupráce s kutnohorským Církevním gymnáziem

Spolupráce s kutnohorským Církevním gymnáziem

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. března 2019 v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. J.Červená, S.Slanařová

UNESCO 25x jinak

UNESCO 25x jinak

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Mgr. B.Králíková

Základy práce s Arduinem

Základy práce s Arduinem

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. května 2019 v 0:00

Platnost do: 31. května 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. L.Machek

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.