Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Quo vadis elektroniko - Kam kráčíš, elektroniko?

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. ledna 2020 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2027 v 23:59

V pátek 24. 1. se část žáků z 9.A a 9.B zúčastnila na VOŠ,SPŠ a JŠ v Kutné Hoře přednášky Quo vadis elektroniko - Kam kráčíš, elektroniko?, kterou vedl profesor Miroslav Husák z ČVUT. Žákům vysvětlil historii elektroniky od elektronek, přes tranzistory a čím dál složitější integrované obvody. Nastínil také, jakým směrem se bude pravděpodobně elektronika ubírat dál. Vše bylo podáno srozumitelně, poutavě a nechyběly ani humorné vsuvky, což přispělo k tomu, že se přednáška líbila.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.