Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

První setkání Elixíru do školy na naší škole

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. září 2020 v 0:00

Platnost do: 30. září 2027 v 23:59

Učitelé napříč všemi vzdělávacími stupni z kutnohorského regionu se sešli díky propojení Eduzměny a partnerské organizace Elixír do škol. Jejich společným cílem je smysluplná a zábavnější výuka fyziky nejen na základních školách.

Tématem první schůzky byly netradiční hrátky s magnety. Učitelé si prakticky vyzkoušeli různé pokusy. Seznámili se s novými materiály a postupy. Příští schůzka se uskuteční opět na ZŠ TGM Kutná Hora 14.10.2020 od 16 hodin.

Tento program probíhal v nové učebně fyziky (laboratoři chemie), která byla zrealizována v rámci projektu IROP registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 Učíme přírodní vědy inovativně.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.