Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Nabídka kroužku

Vloženo: 10. září v 6:37

I pro letošní školní rok 2021-2022 si naše Škola řemesel připravila pro žáky ZŠ kroužek dřevo-kovo 2021. V příloze najdete letáček a přihlášku pro zájemce. 

 Ing. Josef Vavřinec, ředitel školy SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora,

 Čáslavská 202, 284 01 

 tel: 327 533 412, 739 285 115

e-mail: vavrinec@soskh.cz, www.soskh.cz

          

Přílohy

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.