Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pro budoucí prvňáčky

Desatero pro prvňáčky

Desatero pro prvňáčky

Vloženo: 27. července 2015

Pro předškoláky – videa na téma školní zralosti a připravenosti

Vloženo: 23. února 2021 v 10:12

Dobrá praxe z 5. ZŠ Mnichovická, Kolín  5. přidané video

Spádové oblasti - nová vyhláška 9/2021

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. září 2021 v 9:16

Termín zápisu do prvních tříd: pátek 8.4.2022 14:00 -18:00.

Školní zralost

Školní zralost

Vloženo: 27. července 2015

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.