Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Desatero pro prvňáčky

Vloženo: 27. července 2015

Desatero pro prvňáčky:

* Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
* Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel
   čekat.
* Umím uvázat na tkaničce kličku.
* Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
* Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
* Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
* Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
* Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
* Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
* Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči
* Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.