Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pro předškoláky – videa na téma školní zralosti a připravenosti

Vloženo: 23. února 2021 v 10:12

Již několik let jsme se snažili usnadnit vstup do školy předškolákům a jejich rodičům pořádáním bezplatného zájmového kroužku Předškolička. Letos nám to situace neumožnila.

Protože jsme hledali cesty, jak rodičům nástup jejich dítěte do školy alespoň trochu usnadnit, rozhodli jsme se na našich stránkách sdílet v rámci spolupráce s partnerskou školou krátká videa na téma školní zralost a školní připravenost.

Tato videa jsou dílem týmu odborníků 5. ZŠ Mnichovická, Kolín a my je s laskavým svolením paní ředitelky PhDr. et Mgr. Ivy Lokajové budeme sdílet jako příklad dobré praxe. Speciální pedagožka této školy Mgr. Vlasta Dubinová Vám v nich ukáže, jak pracovat s dětmi, aby jejich nástup do školy byl co nejlehčí.

V tomto týdnu budeme přidávat každý den odkaz na nové video. Po úvodních částech budou následovat praktické ukázky práce s předškoláky.

Přílohy

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.