Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třídy

Páťáci na Kačině

Páťáci na Kačině

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2023 v 23:59

Mgr. I.Balánová, Mgr. P.Koudelková

Adaptační kurz 6.B

Adaptační kurz 6.B

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. M.Knížková, Mgr. J.Červená, Mgr. B.Náhlovská

4.C : Návštěva Kačiny – Jak žili Chotkové

4.C : Návštěva Kačiny – Jak žili Chotkové

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. J.Maxová, R.Trojanová

Třeťáci na exkurzi ve Vodním domě a Včelím světě

Třeťáci na exkurzi ve Vodním domě a Včelím světě

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. P.Formáčková, Mgr. R.Jásek

4.A : Jak se žilo Chotkům

4.A : Jak se žilo Chotkům

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. T.Trešlová

Prázdninová soutěž ve 3.A

Prázdninová soutěž ve 3.A

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. P.Formáčková

Adaptační kurz 6.A

Adaptační kurz 6.A

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. M.Knížková

4.C : Návštěva a beseda v GASKu

4.C : Návštěva a beseda v GASKu

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

R.Trojanová

2.A na plavání

2.A na plavání

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. L.Tvrdíková

2.A na dopravním hřišti

2.A na dopravním hřišti

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. L.Tvrdíková

3. A a Božena Němcová

3. A a Božena Němcová

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. P.Formáčková

3. A na výstavě Svět pohádek Boženy Němcové

3. A na výstavě Svět pohádek Boženy Němcové

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. P.Formáčková

4.A a SV. VÁCLAV

4.A a SV. VÁCLAV

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. T.Trešlová

2.B na dopravním hřišti

2.B na dopravním hřišti

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Mgr. L.Hanzlíková

Společnou cestou se 4.C

Společnou cestou se 4.C

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Mgr. J.Maxová, R.Trojanová

4.B : Jak se žilo Chotkům na Kačině

4.B : Jak se žilo Chotkům na Kačině

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Mgr. G.Müllerová

4.B : Výhra ve sběru papíru se opravdu vyplatila….

4.B : Výhra ve sběru papíru se opravdu vyplatila….

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Mgr. G.Müllerová

4.B : Svatý Václav v GASKU

4.B : Svatý Václav v GASKU

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Mgr. G.Müllerová

4.B : Společná cesta – každý jsme jedinečný

4.B : Společná cesta – každý jsme jedinečný

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Mgr. G.Müllerová

9.B : Poznáváme svoje smysly

9.B : Poznáváme svoje smysly

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Mgr. A.Voldřichová

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.