Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina

Advent je tu….

Advent je tu….

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2027 v 23:59

Bc. L.Pěgřímková

„Bubáci a strašidla“ v městské knihovně

„Bubáci a strašidla“ v městské knihovně

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 18. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

vychovatelka Hana Vörösová

Cesta do pravěku a zpět

Cesta do pravěku a zpět

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. října 2020 v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

Kateřina Pokorná

Cesta kolem světa

Cesta kolem světa

Vloženo: 26. února v 0:00

Platnost do: 28. února 2023 v 23:59

vychovatelka Hana Vörösová

Co skrývá vesmír?

Co skrývá vesmír?

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 4. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 13:36

M.Havlíčková

Čarodějnické odpoledne ve školní družině

Čarodějnické odpoledne ve školní družině

Vloženo: 3. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2024 v 23:59

K.Pokorná, Bc. L.Pěgřímková

Čtenáři ze školní družiny

Čtenáři ze školní družiny

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. října 2020 v 6:33

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

Bc. L.Pěgřímková

Den dětí ve školní družině

Den dětí ve školní družině

Vloženo: 7. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

M.Havlíčková

Drakiáda ve školní družině

Drakiáda ve školní družině

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

K.Pokorná

Egypt – konec naší cesty kolem světa.

Egypt – konec naší cesty kolem světa.

Vloženo: 25. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

S.Slanařová

Galerie Ve Sklepě

Galerie Ve Sklepě

Vloženo: 27. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

M.Havlíčková

Havířský test ve školní družině

Havířský test ve školní družině

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. listopadu v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2023 v 23:59

Bc. L.Pěgřímková

Hmyzí ráj na Kačině

Hmyzí ráj na Kačině

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. října 2020 v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

Hana Vörösová

Hravé pokusy

Hravé pokusy

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Bc. L.Pěgřímková

Hravé pokusy II.

Hravé pokusy II.

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. října v 12:01

Mgr. J.Červená

Hurá na prázdniny !

Hurá na prázdniny !

Vloženo: 23. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Bc. L.Pěgřímková

Link na družinový web

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 31. srpna 2018 v 11:58

Městské památky očima kutnohorských umělců

Městské památky očima kutnohorských umělců

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. října 2020 v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

M.Havlíčková

Nejen za zvířátky do zahrady DDM DOMINIK...

Nejen za zvířátky do zahrady DDM DOMINIK...

Vloženo: 26. dubna v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2024 v 10:32

Bc. L.Pěgřímková

Netradiční  mikulášská nadílka

Netradiční mikulášská nadílka

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2027 v 23:59

Hana Vörösová

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.