Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina

Vyhodnocení soutěže „O nejoriginálnějšího Ježíška“

Vyhodnocení soutěže „O nejoriginálnějšího Ježíška“

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 18. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2022 v 23:59

M.Havlíčková

Vánoční variace

Vánoční variace

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2022 v 23:59

M.Havlíčková

Netradiční  mikulášská nadílka

Netradiční mikulášská nadílka

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2027 v 23:59

Hana Vörösová

Advent je tu….

Advent je tu….

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2027 v 23:59

Bc. L.Pěgřímková

Soutěž „O nejoriginálnějšího Ježíška“

Soutěž „O nejoriginálnějšího Ježíška“

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2027 v 23:59

Marcela Havlíčková

Cesta do pravěku a zpět

Cesta do pravěku a zpět

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. října 2020 v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

Kateřina Pokorná

Hmyzí ráj na Kačině

Hmyzí ráj na Kačině

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. října 2020 v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

Hana Vörösová

Městské památky očima kutnohorských umělců

Městské památky očima kutnohorských umělců

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. října 2020 v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

M.Havlíčková

Čtenáři ze školní družiny

Čtenáři ze školní družiny

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. října 2020 v 6:33

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

Bc. L.Pěgřímková

Sedlec - místo mnoha ukrytých památek

Sedlec - místo mnoha ukrytých památek

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. září 2020 v 0:00

Platnost do: 30. září 2027 v 23:59

Bc. L.Pěgřímková

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.