Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kroužek meteorologie

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. října 2023 v 0:00

Platnost do: 31. října 2025 v 23:59

První setkání proběhlo ve čtvrtek 5. října. Bude probíhat dvakrát do měsíce po dvou hodinách. Žáci se v něm seznámí se základy meteorologie, důležitými pojmy, naučí se pracovat s digitálními i analogovými měřícími přístroji. Při první schůzce instalovali meteorologickou stanici na střechu tělocvičny. Stanice odesílá naměřená data do počítačového programu. Dále začali sestavovat tzv. Stevensonovu meteo budku. Ta poslouží k uchycení analogových měřidel. Těšíme se na nové výzvy a objevy!

Tento program probíhal v  učebně fyziky a laboratoři chemie, které byly zrealizovány v rámci projektu IROP registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 Učíme přírodní vědy inovativně.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg