Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vlastnosti látek ve 3.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. února v 0:00

Platnost do: 28. února 2026 v 23:59

Tento týden jsme měli ve 3.A plné ruce práce. Na programu byla totiž projektová výuka, která byla zaměřená na fyzikální vlastnosti látek.            

Během tohoto projektu jsme zkoumali nejen skupenství jednotlivých látek a jeho možnou přeměnu, ale také elektrickou vodivost kovů, magnetické vlastnosti, vyráběli jsme oxid uhličitý a zkoumali jsme hořlavost některých plynů.                                                                                                                              

V neposlední řadě jsme si dokázali, že některé látky, jako třeba voda, při zahřívání a ochlazování mění své skupenství.  Projektovou výuku jsme zakončili výrobou tematických plakátů.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg