Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Staré pověsti české

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Čtvrťáci si užili den s pověstmi. Každá dvojice si přečetla určitou pověst, ze které poté vypsala důležité informace a ty dále přednesla svým spolužákům.

Když jsme všechny pověsti důkladně probrali a zhodnotili, co nového jsme se dověděli, každý žák si vybral jednu postavu, kterou nakreslil či namaloval.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg