Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Společné učení druháčků a páťáků

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. listopadu 2023 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2025 v 23:59

Druháci přivítali páťáky na hodině českého jazyka za účelem společné výuky. Páťaci si pro ně připravili různé aktivity ke zdokonalení používání abecedy. Úkoly děti plnily na jednotlivých stanovištích, kde procvičovaly své znalosti. Starší spolužáci si vyzkoušeli roli učitelů a sami svoji práci v závěru hodiny zreflektovali (zhodnotili) s tím, že práce pedagogů není jednoduchá. Druháčci nakonec zazpívali spolužákům písničku o abecedě a svojí hodnotící reakcí si vyžádali další vzájemnou spolupráci.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg