Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oslava Velikonoc v 1. C

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Prvňáčci si užili projektový den na téma VELIKONOCE. Seznámili se s jednotlivými dny Pašijového týdne a se zvyky a tradicemi s nimi spojenými. Ukázali jsme si symboly Velikonoc a poslechli si lidové koledy a říkadla. Téma Velikonoce se prolínalo všemi předměty a žáci si hravou formou procvičili čtení, psaní a počítání. Nakonec jsme si vyrobili krásné zápichy do jarního osení. Všichni jsme si tento den velice užili.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg