Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kdo umí mluvit, vítězí

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. dubna v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 23:59

Mluva o nás řekne mnohé. Nejvýraznější vizitkou osobnosti člověka je míra kultivovanosti našeho mluveného projevu, jeho přesnost, srozumitelnost, obsahová náplň a vlastní kvalita řeči. Dále mluvený projev vypovídá také o rozsahu slovní zásoby, o schopnosti vybírat vystihující pojmy, plynule, souvisle a věcně se vyjadřovat.

Proto žáci ze tříd 6. A, 6. C a 7. A trénují svůj mluvený projev každý pátek o hodině slohu. Trénujeme jednak nepřipravený mluvený projev, ale i připravený.  

Požadavkem nepřipraveného projevu je dokázat mluvit jednu minutu na téma, které si děti vylosují. Je úplně jedno, jestli popisují, vypráví příběh nebo říkají jen svoje myšlenky. Podmínkou je držet se tématu. Hodnotí se kromě jiného také plynulost projevu, srozumitelnost a přiměřená hlasitost a tempo.

Na připravený projev si každý žák vybere téma, které ho zajímá a zpracuje prezentaci.  Nejdůležitější je samozřejmě příprava. Dobrý řečník zná dokonale svůj projev!

Zatím ve třídách zazněla moc zajímavá témata, například: pravidla hokeje, jezdectví, porucha příjmu potravy, youtuber Kovy, voltiž – gymnastika a tanec na koni, airsoft, florbal, psí plemena, pyrenejský horský pes, lezecká stěna, zdravý životní styl, atletika, aerobic, jízdní kolo, freestyle koloběžka, Vietnam…

Učíme se mluvit před publikem a pracovat s trémou – a to není jednoduché!

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg