Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jan Amos Komenský v 5.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

 „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ 

 

                Tématem pondělního projektového dne byl kněz, spisovatel, filosof a hlavně Učitel národů J.A. Komenský. Začali jsme myšlenkovou mapou, do které jsme si zapsali, co se nám vybaví při vyslovení jeho jména. Pak se děti rozlosovaly do dvojic a pracovaly s materiálem pro rozvoj čtení s porozuměním týkající se života a tvorby autora, doplňovaly jeho citáty. Pomocí čtvercové šifry děti vyluštily, co bude další kapitolou dopoledne, a to Orbis Pictus neboli Svět v obrazech. Přes QR kód si zjistily, jak toto významné dílo vypadá, proč je tak důležité a samy si navrhly jednu z kapitol knihy. Další aktivitou byl běhací diktát, kdy si děti vzájemně vyměnily role zapisovatelů a běhačů. Obohatily se tak o další poznatky a zajímavosti o této významné osobnosti naší historie. Následovala metoda Pětilístek, kdy jsme společně shrnuli, co bychom si měli pamatovat o Komenském a následně další Pětilístek dětem posloužil jako podklad k další tvorbě na téma Moje učitelka. Tuto práci budou děti psát ve středu během slohu jako výstup z celého projektu. Abychom dodrželi jednu z hlavních myšlenek zakladatele moderní pedagogiky, celým blokem nás provázely hry k odreagování, pobavení se nebo zpestření. Děti také aplikovaly svoji dovednost z geometrie, dokreslovaly portrét světového pedagoga dle osy souměrnosti a v úplném konci dopoledního bloku v týmech přišly na to, co by si J.A. Komenský přál k narozeninám, jež by oslavil 28. března (Nemá nám být jedno, co se ve světě děje, byť je to na druhém konci světa. Co není v mé moci, nemám se nad tím trápit, ale mohu si najít to, co zvládnu udělat pro daný problém já sám, co je v mých silách…).

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg