Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Exkurze do elektráren

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2026 v 23:59

Deváťáci a část osmáků se v úterý podívali do provozu dvou významných elektráren Jihomoravského kraje. První zastávkou byla přečerpávací vodní nádrž Dalešice. Žáci měli štěstí, po dvaceti letech provozu právě nyní dochází ke kontrole jedné z turbín, a tím pádem měli žáci možnost zhlédnout to, co bývá očím návštěvníkům běžně pod poklopy skryto. Nedaleká jaderná elektrárna Dukovany se stala jejich druhou zastávkou. Infocentrum poskytlo možnost zhlédnout poutavý film o principu výroby jaderné energie, a dokonce i detailní prohlídku samotného reaktoru. Že to snad není ani možné? Virtuální realita nám to přeci jen umožnila! Díky ní jsme viděli způsob řešení modelové situace nenadálé události v reaktoru, drželi v ruce uranové peletky či vylétli na vrchol chladírenské věže. Interaktivní „hračky“ umožnily žákům vyrobit si vlastní elektrickou energii, distribuovat ji po celé republice i zapojovat jednoduché elektrické obvody.

Celá exkurze se nesla ve velmi pohodovém duchu. Deváťáci se významnou část roku v hodinách fyziky i chemie o problematice elektráren učili. Dnes si své vědomosti zopakovali a propojili s technickou praxí. V příštím školním roce se pro budoucí žáky v devátém ročníku pokusíme zajistit návštěvu pracovníků skupiny ČEZ s rozšířenou virtuální realitou přímo u nás ve škole. Fyzickou návštěvu některého z provozů si nenecháme přesto ujít. Prvotním plánem je exkurze do nejstarších papíren u nás – Velkých Losin a nádherné přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Snad se nám naše plány vydaří!

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg