Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Základy práce s Arduinem

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. května 2019 v 0:00

Platnost do: 31. května 2026 v 23:59

Díky ochotě učitelů a studentů ze Střední průmyslové školy v Kutné Hoře si mohli žáci osmých tříd vyzkoušet práci s Arduinem. Arduino je otevřená elektronická platforma, založená na jednoduché počítačové desce (hardware) a vývojovém prostředí, které slouží k tvorbě software. Úkolem žáků bylo zapojit elektrické obvody složené z odporů a LED a následně je naprogramovat tak, aby LED svítily, blikaly, blikaly jako světla na železničním přejezdu, měnily v určených intervalech barvy z červené na zelenou a modrou atd.. Žáci si tak vyzkoušeli svoji technickou zručnost a seznámili se základy programování. Všichni pracovali se zaujetím a nadšením a byli ve své práci úspěšní. Za to zaslouží velkou pochvalu!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.