Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Trenéři ve škole

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. září 2022 v 18:24

Trenéři ve škole je nový ambiciózní projekt, který odstartuje 19.9. na všech základních školách v Kutné Hoře. 

Tento program nyní vzniká ve spolupráci čtyř kutnohorských oddílů: : FBC Kutná Hora (florbal), SK Sršni Kutná Hora (hokej), Sparta Kutná Hora (fotbal) a TJ Sparta Kutná Hora (házená).

Zástupci sportovních oddílů se budou pravidelně střídat v hodinách tělesné výchovy v 1. třídách.

 

Cílem projektu je, vytvořit dětem pozitivní vztah k pohybu a zlepšení pohybové gramotnosti, společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví. Hodiny probíhají formou tandemové výuky, kdy trenér spolupracuje s paní učitelkou. 

Ve školách se budou rotovat tito zástupci: 

David Holub a Nikol Němcová – FBC Kutná Hora

Pavel Švejda – SK Sršni Kutná Hora

Bedřich Franc – Sparta Kutná Hora

Josef Salák a Alois Salák – TJ Sparta Kutná Hora

 

Vyjádření trenérů oddílů, kteří jsou zapojeni do projektu:

,,Jsme rádi, že se náš oddíl může na tomto projektu podílet. Je důležité, aby děti měly co nejpestřejší sportovní přípravu. Věříme, že dokážeme děti pro sport nadchnout a že si hodiny s námi užijí nejen děti, ale i paní učitelky. Těšíme se na spolupráci a doufáme, že se projekt bude v budoucnu dále rozvíjet.“

                                                                                              D. Holub a N. Němcová za oddíl FBC Kutná Hora

 

,,Projekt trenéři do škol jako oddíl vítáme a jsme rádi, že se ho můžeme účastnit. Věřím, že jeho přínos pro děti ve školách a i školy samotné bude veliký. Vedle toho bych chtěl vyzdvihnout i skutečnost, že projekt v Kutné Hoře vznikl na základě shody a spolupráce sportovních oddílů, za což patří zúčastněným oddílům velký dík. Takováto spolupráce oddílů bohužel není v Kutné Hoře pravidlem.“

 

Sparta Kutná Hora, Filip Nedvěd, předseda

,,Jsme rádi, že se povedlo domluvit spolupráci nejen mezi sportovními kluby, ale také i s kutnohorskými školami. Ny základě představení trenérů, v tomto týdnu, na jednotlivých školách, bylo jasně vidět, že se na tandemovou výuku těší nejen děti, ale i paní učitelky. Pevně věřím, že se tento projekt stane  v Kutné Hoře dlouhodobou součástí školní výuky tělesné výchovy.“

Alois Salák za oddíl TJ Sparta Kutná Hora

„Jsme rádi, že se na tomto projektu podílíme. Doufáme, že tento projekt pomůže dětem a učitelům v Kutné Hoře k zatraktivnění hodin tělocviku.

Přejeme všem zúčastněným trenérům ať se jim podaří ve školách naplnit podstatu tohoto projektu. Děkujeme všem ostatním klubům za vzájemnou spolupráci, která vedla k úspěšné implementaci tohoto projektu ve školách v Kutné Hoře.“

Michal Procházka, předseda SK Sršni Kutná Hora

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg