Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Stromy svobody - odhalení pamětní desky

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Jelikož před naší školou rostou již od 16.4.1935  čtyři památné stromy, topol černý a tři platany javorolisté, připojili jsme se k výzvě NADACE PARTNERSTVÍ Stromy svobody. V hodinách probíhaly různé menší projekty (informace o některých již byly publikované na našem webu) a jako vyvrcholení v pátek 26.10.2018 odhalíme slavnostně v parku pamětní desku. Jste srdečně zváni.

Přílohy

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.