Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den Poznáváme Kutnou Horu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 30. září 2023 v 6:51

V pátek 29. září 2023 se konal projektový den s názvem Poznáváme Kutnou Horu, kterého se zúčastnili žáci celého druhého stupně. Počasí nám přálo a žáci se hned zrána společně se svými vyučujícími vydali nejen do ulic samotné Kutné Hory, ale také do Sedlce a Malína. Děti si na cestu připravily referáty a během dopoledního putování se tak vzájemně obohatily o nové poznatky z historie, architektury nebo se dozvěděly o osobnostech, které se v našem městě narodily.

Žáci šestých tříd se vydali poznávat Kutnou Horu gotickou. Během procházky tak nemohli opomenout návštěvu v chrámu sv. Barbory a kostele sv. Jakuba.

Pro sedmý ročník byla nachystána trasa barokní, při níž děti zavítaly do kostela sv. Jana Nepomuckého a na Církevní gymnázium v Kutné Hoře, dřívejšího kláštera sester voršilek. V barokní budově byla připravena nejen prohlídka, ale i poutavý výklad, za který děkujeme panu učiteli Vopařilovi.

Osmé ročníky putovaly do Sedlce a Malína. Přiblížily si historii Slavníkovců a v Sedlci navštívily chrám Nanebevzetí Panny Marie a kostel Všech svatých společně s kostnicí.

Žáky devátých tříd čekala Kutná Hora literární. Vypravili se do kutnohorských ulic, kde si vzájemně představili kutnohorské rodáky nejen z oblasti literatury, ale i malířství.

Projektový den se vydařil, děti si připravily moc hezké referáty a slunečné teplé počasí milou atmosféru ještě umocnilo. 

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg