Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Erasmus+ partnerství škol na ZŠ T.G. Masaryka

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Naše škola získala další finanční prostředky z programu Erasmus+, tentokráte se jedná o projekt partnerství škol. Projekt navazuje na úspěšný eTwinningový projekt „Be a buddy, not a bully“, který se zabýval bojem proti šikaně a získal mnoho prestižních ocenění jak v ČR, tak v zahraničí.  Díky programu Erasmus+ je dále rozvíjen pod názvem „Budujeme Evropskou síť proti šikaně ve vzdělávacím a volnočasovém prostředí“. Do projektu jsou zapojeny tyto školy:

Le collège Antoine Delafont v Montmoreau (Francie).

Agrupamento de Escolas, Amadeo de Souza-Cardoso (Portugalsko)

Istituto Comprensivo Marco Polo, Viani (Itálie)

Zakladní škola T. G. Masaryka, Kutná Hora, (Česká republika)

S výše uvedenými partnerskými školami jsme se rozhodli společně bojovat proti šikaně a nalézat nové způsoby prevence. Budeme vytvářet společné pedagogické a didaktické nástroje, shromažďovat zdroje. Cílem je rozvíjet kompetence a dovednosti k řešení problémových situací spojených se šikanou nejen učitelů, ale i žáků.

V prvním roce bude zahájen průzkum, který zmapuje nebezpečí možné šikany v jednotlivých zemích, bude vydán slovník definující pojmy šikany, pro žáky budou připraveny aktivity zahrnující hraní rolí s možností si vyzkoušet reakce v zátěžových situacích, žáci budou pracovat na komiksech, hrách, videích, písních. V průběhu druhého roku bude vybrána skupiny žáků, kteří budou zastávat roli tzv. podporovatelů (děti, které získaly zkušenosti a dovednosti během aktivit v prvním roce projektu). Tito žáci se přímo zapojí do řešení problémových situací v kolektivu v rámci své školy a stanou se tak dalším nástrojem v boji proti šikaně.

Do projektu se zapojí 104 žáků ve věku 12 až 15 let včetně 13 žáků se zdravotním postižením. Žáci všech zemí budou společně pracovat ve virtuálním prostředí TwinSpace a při společných setkáních v partnerských zemích. Celkem budou realizovány 4 výjezdy - pobyt v Itálii se uskuteční v listopadu 2019, pobyt v Portugalsku v listopadu 2020, pobyt ve Francii v květnu 2021. Žáci budou ubytováni v rodinách zahraničních spolužáků. Posílí tím své jazykové, kulturní a sociální dovednosti.

Velice se těšíme na květnové setkání u nás v Kutné Hoře, během kterého přivítáme delegace z Francie, Portugalska a Itálie. Budeme společně objevovat krásy Kutné Hory a pracovat na projektových aktivitách.

Přílohy

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg