Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Opět projektový den Poznáváme Kutnou Horu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Žáci 2. stupně školy se ve středu 23. října vydali do ulic Kutné Hory, aby získali nové poznatky a vědomosti o našem krásném městě jak z oblasti historie, tak i z oblasti architektury a literatury.

Šesté ročníky poznávaly Kutnou Horu gotickou, sedmičky baroko. Osmé třídy se vydaly do Sedlce, kde navštívily chrám Nanebevzetí Panny Marie a kostel Všech svatých s kostnicí, a pak se vydaly do Malína. Žáci devátých tříd se zaměřili na Kutnou Horu z hlediska literatury. Navštívili Tylův památník a výstavu Jiřího Ortena ve Spolkovém domě.

Šesté třídy provedla paní průvodkyně kostelem svatého Jakuba a sedmičky se seznámily s  klášterem sv. Voršily. Oba ročníky si pak ještě prohlédly chrám svaté Barbory.

Projektový den se vydařil, počasí nám přálo, žáci si připravili kvalitní referáty o kutnohorských památkách a tím obohatili všeobecný přehled všech zúčastněných.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.