Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Mléko do škol

Mléko do škol

Mléko do škol

Vloženo: 26. července 2015

Prostřednictvím  firmy  BOVYS s.r.o. jsme zapojeni i do projektu MLÉKO DO ŠKOL. Tento program administruje  Státní zemědělský intervenční fond s podporou EU.  Jeho účelem je zlepšení stravovacích návyků dětí, zejména snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka, neboť mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organizmu.  Školám a žákům je poskytován komplexní servis a dodávka mléčných výrobků podporovaných Evropskou unií. Mléčné výrobky jsou dodávány zdarma.
 
Evropská unie poskytuje v rámci těchto programů dotace i na tzv. doprovodná opatření jako jsou vzdělávací projekty, exkurze nebo vzdělávací pomůcky, která jsme využili již v tomto školním roce,  a v jejichž čerpání bychom chtěli pokračovat i v příštích letech.
 
Podrobnější informace o PROJEKTECH a firmě Bovys s.r.o. –http://www.bovys.cz

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg