Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Inovativní hodiny fyziky, chemie a přírodopisu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. listopadu 2023 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Přesně podle titulku proběhla další společná hodina paní učitelky Červené a Voldřichové s žáky 9.C. Dnes se zabývali fyzikálními vlastnostmi nerostů. Nejprve navázali na předešlé setkání zaměřené na srdce, měření křivky EKG, vliv kofeinu na lidské zdraví a bezpečností při práci s elektrickým zařízením. Přidali jsme si k tomu proměření vodivosti lidského těla, provedli důkaz vodivosti vody a zkusili rozsvítit pomocí žárovky či LED diody některé nerosty.

Velký přínos spatřují žáci a paní učitelky v propojením vyučovaného tématu s reálným životem. Vzhledem k důrazu na bezpečnost při práci i předcházení úrazům el. proudem v reálném životě, sehráli s paní učitelkou scénku se zvýrazněnými pravidly poskytování první pomoci při zásahu el. proudem. Zároveň názorně, pomocí digitálního voltmetru, proměřili izolační vlastnosti ochranných plastových rukojetí elektrikářských pomůcek – šroubováků apod.

Příštím tématem budou opět fyzikální vlastnosti nerostů, tentokrát se zaměříme na radioaktivitu a zajímavosti s ní spojené.

Tento program probíhal v  učebně fyziky a laboratoři chemie, které byly zrealizovány v rámci projektu IROP registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 Učíme přírodní vědy inovativně.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg