Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Seznámili jsme zástupce kutnohorských základních škol o našich projektech Erasmus+

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Mgr. Opočenská seznámila vedoucí pracovníky základních škol na Kutnohorsku o právě probíhajících projektech Erasmus+ na ZŠ T.G. Masaryka. Velké díky patří zástupkyním MAS Lípa pro venkov z.s, že nám umožnily vystoupit na setkání a sdílet zkušenosti s ostatními školami v regionu. Níže můžete zhlédnout video-prezentaci ze školení, fotografie a informační prezentaci.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.