Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Erasmus+ „ENABLE“ pokračuje

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. října 2020 v 6:33

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

I přes nepříznivou situaci ohledně epidemie pokračujeme v projektových aktivitách. Přivítali jsme nové členy, kteří byli seznámeni s pravidly. Noví členové si založili vlastní profily na Twinspace, aby mohli komunikovat se zahraničními partnery z Portugalska, Itálie a Francie. Natočili jsme video, ve kterém se nově příchozí žáci představili a stávající pohovořili o zážitcích z prázdnin. Návštěvy jednotlivých zemí jsme odložili a v následujících měsících budeme pracovat pouze virtuálně.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.