Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Používáme metodu CLIL (učíme prvouku v anglickém jazyce)

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. června 2019 v 0:00

Platnost do: 30. června 2026 v 23:59

Mgr. Iveta Balánová připravila pro žáky 3. ročníku hodinu prvouky vedenou v angličtině. Žáci se učili o sluneční soustavě. Vyučující postupovala dle osvojených trendů a postupů, které získala na zahraničním kurzu v rámci programu Erasmus+. Hodina byla velice zajímavá a děti si procvičily angličtinu přímo v praxi. Lektoři v Richard Language School v Anglii by jistě měli radost, že si paní učitelka z jejich kurzu odvezla mnoho dovedností, díky kterým obohacuje výuku svých žáků.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.