Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Němčina inovovaně

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Během letních prázdnin absolvovala naše učitelka Mgr. Jana Červená jazykový kurz v rakouské Vídni. Během čtrnácti dnů načerpala nové znalosti a nápady pro práci s dětmi při výuce německého jazyka. Některé postupy uplatňuje ve svých hodinách. Například tento týden se sedmáci v rámci výuky nového druhého cizího jazyka začali učit barvy a čísla. Pomocí písničky a hravou formou šlo vše rázem snadněji.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.