Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naše angličtinářky vydaly metodickou příručku výuky angličtiny

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Učitelky, které se zúčastnily metodologických kurzů výuky angličtiny v Anglii, společně vydaly příručku obsahující plány hodin včetně aktivit, které převzaly od lektorů v Richard Language College. V příručce naleznete zajímavé odkazy na videa a aplikace včetně pracovních listů a návodů.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.