Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

I na druhém stupni učíme angličtinu dle nejnovějších trendů

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. června 2019 v 0:00

Platnost do: 30. června 2026 v 23:59

Níže můžete zhlédnout prezentaci z hodiny angličtiny pod vedením Mgr. Kateřiny Opočenské. Vyučující v hodině využila metody a aktivity, které si osvojila při nedávném studiu Metodologie výuky anglického jazyka starších žáků v rámci programu Erasmus+, jež absolvovala v anglickém městě Bournemouth.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.