Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naši učitelé studovali angličtinu na Richard Language College v jižní Anglii

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 30. května 2019 v 0:00

Platnost do: 31. května 2026 v 23:59

Další dva učitelé ze ZŠ T. G. Masaryka v Kutné Hoře, kteří se zapojili do projektu Erasmus+, vycestovali do města Bournemouth, aby se zdokonalili ve svých jazykových dovednostech potřebných pro kvalitní práci moderního učitele. Mgr. Petra Formáčková a Mgr. Tomáš Morawski intenzivně rozvíjeli své jazykové dovednosti, konverzovali s dalšími studenty ze Španělska či Saúdské Arábie. Ve volném čase poznávali okolí známého přímořského letoviska a aktivně využívali angličtinu. Po příjezdu obohatí získanými zkušenostmi a dovednostmi výuku a zapojí se do mezinárodních aktivit na škole.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.