Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Elixír do škol ve školním roce 2023 - 2024

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2026 v 23:59

V letošním školním roce jsme u nás ve škole realizovali celkem deset setkání učitelů nejen fyziky. Většina setkání probíhá prezenční formou. Jedno z nich tzv. hybridně za využití audiovizuální techniky třídy, která nám umožnila propojení s druhým centrem Elixíru do škol ve Zruči nad Sázavou zaměřeným na digitální technologie.

Účastníky centra jsou učitelé z různých základních i středních škol Kutnohorska. Společně se věnují výrobě fyzikálních pomůcek, prohlubování vědomostí v přírodovědných předmětech, předávání metodických postupů, využívání digitálních technologií a sdílení příkladů dobré praxe.

V příštím roce otevíráme již pátý ročník našeho centra a těšíme se na nová témata a milá setkání se stávajícími i novými účastníky! Všichni jsou srdečně zváni!

Odkaz na webové stránky centra: https://elixir-do-skol-lc-kutna-hora.webnode.cz/

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg