Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Elixír do škol opět v akci na naší škole

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října 2022 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2025 v 23:59

I v tomto školním roce se jednou měsíčně scházejí učitelé přírodovědných předmětů na naší škole v rámci Elixíru do škol a vyměňují si své zkušenosti, jak motivovat žáky k zájmu o přírodovědné předměty. Společně sdílejí a sami si prakticky zkoušejí zajímavé pokusy z oblasti fyziky.

V říjnu bylo jejich setkání zaměřeno na akustiku. Na setkání si vyrobili několik různých "hudebních nástrojů": z brčka, z víčka na zavařovačky, z kolíčku na prádlo, z lékařských špachtlí,... a na několik dalších si zahráli. Poslechli si, jak zní lžíce na provázku, změřili rychlost zvuku, vyzkoušeli rázy,... a mnoho dalšího.

 

Informace z předchozích setkání, která všechna probíhají na naší škole, si můžete prohlédnout na následujících odkazech:

Elektrostatika :: Elixír do škol RC Kutná Hora (webnode.cz)

Všechno lítá, co peří má (i nemá :-) ) :: Elixír do škol RC Kutná Hora (webnode.cz)

Kulatá optika :: Elixír do škol RC Kutná Hora (webnode.cz)

(Nejen) jarní experimenty :: Elixír do škol RC Kutná Hora (webnode.cz)

Digitální čidla :: Elixír do škol RC Kutná Hora (webnode.cz)

Led a sníh v rukou fyzikáře :: Elixír do škol RC Kutná Hora (webnode.cz)

Elektrické obvody podruhé :: Elixír do škol RC Kutná Hora (webnode.cz)

Tato setkání probíhala v nové učebně fyziky, která byla zrealizována v rámci projektu IROP registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 Učíme přírodní vědy inovativně.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg