Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den Země 2024 na II. stupni

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. dubna v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2027 v 23:59

Na pondělí 22. dubna připadá celosvětově vyhlášený Den Země. Naše škola se k němu opět připojila. Žáci druhého stupně se neučili podle běžného rozvrhu, ale v rámci svých tříd se věnovali jednomu nosnému tématu, které pod vedením učitelů zpracovávali.

Významem užitečného hmyzu, mezi nějž řadíme i včelu, se zabývali šesťáci. Různými způsoby prozkoumali její životní podmínky, včelí úly i význam pro člověka. Výstupem z jejich práce jsou krásné kreativní výtvory – hmyzí domečky a „super hmyzáci“ – super odolní tvorečkové, kteří stále se zhoršující životní prostředí jistě přežijí.

Pro sedmáky jsme připravili jízdu zručnosti na kole či koloběžce. Některé děti častěji využívají těchto prostředků k dopravě do školy. Pochopily, že není nutné používat jen dopravní prostředky produkující velkou uhlíkovou stopu. Díky jízdě na školním dvoře mohli žáci potrénovat bezpečné ovládání svého dopravního prostředku. Někteří sedmáci pomáhali s osázením květinových záhonů nebo pečovali o květiny ve škole a prozkoumali odpadové hospodářství naší školy i města Kutná Hora.

Žáci osmých ročníků se věnovali vodě. Během dne navštívili čistírnu a úpravnu vod v Kutné Hoře, kde jim byla vysvětlena cesta odpadní i pitné vody. Zároveň si uvědomili význam vody v jejich každodenním životě.

S tématem ekologie se výborně popasovali žáci devátých tříd. Nejprve zhlédli film známého přírodovědce Davida Attenborougha a na jeho základě zpracovali cizojazyčný slovník zaměřený na ochranu planety, plakáty poukazující na mýcení deštných pralesů, výrobu palmového oleje a ohrožení některých živočišných druhů.

Hojná účast žáků, pestrý program a velmi povedené výtvory dávají najevo, že se projektový den žákům líbil. My pedagogové věříme, že se nám podařilo žákům vnuknout myšlenky k vlastnímu přičinění se o ochranu naší přírody.

Přílohy

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg